Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ต.ค. 61

รายงานการประชุมสรุปการดำเนินโครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2561

16 ต.ค. 61

รายงานเบื้องต้น การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.50 Mb ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง
16 ต.ค. 61

โครงการติดตามตรวจสอบ คุณภาพน้ำทิ้งจากปลายท่อและคลองสาขา บริเวณแม่น้ำวังที่ไหลผ่านชุมชนนครลำปาง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.38 Mb ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง
16 ต.ค. 61

แนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน ริมแม่น้ำวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลำปาง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.40 Mb ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง
5 มิ.ย. 61

บทความการลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกในสำนักงาน

27 เม.ย. 61

ข้อมูลการตรวจตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ประจำเดือน เมษายน 2561

23 มี.ค. 61

ฐานข้อมูลโครงการ การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2561

13 มี.ค. 61

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม สสภ.2 ปี 2560

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
1 2 3 >