Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล

ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล

ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้เข้าร่วมงานแถลงผลสำเร็จโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด และโครงการศึกษาและพัฒนาระบบติดตามและประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล

24 ก.ย. 61