Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

Regional Environmental Office 2 Lampang

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ GISTDA จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำรายงานการแจ้งเตือนและคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ

22 ม.ค. 61